Algemene voorwaarden

Tenzij anders overeengekomen gelden de leveringsvoorwaarden van Uneto- VNI, gedeponeerd bij griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag onder nummer 162/1992.
Neem contact met ons op voor meer informatie en de mogelijkheden.